Zdrowie

KONKURS

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa, NIP: 7181646441.
 2. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook, Google i Instagram, a zatem Facebook, Google i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.
 3. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Organizator.
 4. Fundatorem nagród jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa.
 5. Konkurs ogłoszono dnia 04.05.2021.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.06.2021 r.
 7. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie oraz jego warunki, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie (tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. Przystępując do konkursu uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest skorzystanie z dowolnej usługi stomatologicznej w Acrodent i podanie hasła „KONKURS” przy umawianiu wizyty.
 4. Spośród osób, które zakupią usługę stomatologiczną Organizator wyłoni zwycięzcę.
 5. Nagroda jest przyznawana przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie telefonicznie i wiadomością wysłaną na Instagramie oraz jego imię i nazwisko umieszczone zostanie w poście opublikowanym na profilu Acrodent Stomatologia rozstrzygającym wynik konkursu dnia 04.06.2021 r.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu związanym z organizacją konkursu.
 9. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Nagroda

 1. Nagrody w Konkursie (istnieje możliwość wyboru nagrody):

a) aktywny udział w odcinku na YT na kanale CZILERKA

b) zabieg wybielania zębów metodą gabinetową w Acrodent

c) zabieg higienizacji za pomocą EMS AirFlow w Acrodent.

2. Termin zabiegu ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.acrodent.pl oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków regulaminu traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
 5. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana nie może mieć wpływu na przebieg konkursu.
18 Aug, 2020

Wszczepienia implantu

Implant zębowy jest odpowiednikiem korzenia zęba. Jest filarem dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza. Implanty wykonane są z tytanu. Implant odtwarza część korzeniową zęba. Korona protetyczna -… Read More
18 Aug, 2020

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W naszej klinice oferujemy pacjentom pełny zakres zabiegów chirurgicznych m.in.: ekstrakcja zęba usunięcie zęba zatrzymanego lub pozostawionych korzeni (dłutowanie) usunięcie wierzchołka korzenia lub części korzeni korekcja tkanek miękkich   Chirurgia… Read More