Zdrowie

KONKURS

KONKURS

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa, NIP: 7181646441.
 2. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook, Google i Instagram, a zatem Facebook, Google i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.
 3. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Organizator.
 4. Fundatorem nagród jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa.
 5. Konkurs ogłoszono dnia 04.05.2021.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.06.2021 r.
 7. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie oraz jego warunki, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie (tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. Przystępując do konkursu uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest skorzystanie z dowolnej usługi stomatologicznej w Acrodent i podanie hasła „KONKURS” przy umawianiu wizyty.
 4. Spośród osób, które zakupią usługę stomatologiczną Organizator wyłoni zwycięzcę.
 5. Nagroda jest przyznawana przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie telefonicznie i wiadomością wysłaną na Instagramie oraz jego imię i nazwisko umieszczone zostanie w poście opublikowanym na profilu Acrodent Stomatologia rozstrzygającym wynik konkursu dnia 04.06.2021 r.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu związanym z organizacją konkursu.
 9. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Nagroda

 1. Nagrody w Konkursie (istnieje możliwość wyboru nagrody):

a) aktywny udział w odcinku na YT na kanale CZILERKA

b) zabieg wybielania zębów metodą gabinetową w Acrodent

c) zabieg higienizacji za pomocą EMS AirFlow w Acrodent.

2. Termin zabiegu ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.acrodent.pl oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków regulaminu traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
 5. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana nie może mieć wpływu na przebieg konkursu.
Zdrowie

Stop dentofobii

Hipnoza – zastosowanie w stomatologii oraz korzyści dla pacjentów z zmagających się w detofobią

 

Hipnoza pochodzi od greckiego słowa i oznacza sen. Nie jest tak do końca, ponieważ podczas hipnozy mózg człowieka jest w stanie alfa, czyli w początkowych okresie snu, wtedy mózg osiąga poziom najwyższej relaksacji i spokoju. To moment najprzyjemniejszej fazy snu, kiedy działa pełna świadomość, zewnętrzne dźwięki są słyszalne, ale już nie przeszkadzają, nie są przykre ani uciążliwe, czujemy się błogo, bezpiecznie, spokojnie i osiągamy stan relaksu- transu. Ten etap zostaje zatrzymany przez całą sesję hipnozy, osoba nie traci kontroli na tym co się dzieje, pozostaje w świadomości, wszystko słyszy, przyjmuje tylko te sugestie, które są dla niej akceptowalne i zgodne z wewnętrznym przekonaniem. Następnie zwalnia akcja serca, oddech staje się miarowy, następuje rozluźnienie mięśni, nie ma wyrzutów hormonów stresu i pacjent pozostaje spokojny i wyciszony.

American Dental Association oficjalnie zaakceptowało zastosowanie hipnozy w gabinecie stomatologicznym 50 lat temu. W Ameryce łączone leczenie jest szeroko stosowane i kosztowne, zabieg z użyciem hipnozy to koszt 10 razy większy od standardowej procedury, ale mimo chętnie wykorzystywany.

W Zachodniej Europie i w tym szczególnie w Niemczech, ponad 1000 lekarzy praktykuje leczenie stomatologiczne z użyciem hipnozy. Działanie takie uważane jest za bardzo korzystne dla pacjenta, szczególnie takiego, który zmaga się z dentofobią oraz alergią na środki znieczulające.

Hipnoza działa szybko i bezboleśnie, nie powoduje konsekwencji zdrowotnych, dodatkowo przynosi wiele korzyści.

W gabinecie stomatologicznym, za pomocą hipnozy i odpowiednich transkrypcji można podjąć działania bardzo korzystne dla pacjenta i procesu dentoleczenia. Przede wszystkim włączyć procedurą przeciwbólową, procedurę uspakajająco-wyciszającą, procedurę relaksacyjną, procedurę przeciw fobii, a przede wszystkim dentofobii oraz procedurę dotyczącą eliminacji ogólnego stresu. W zależności od problemów pacjenta, podjętą aktywność można dopasować bezpośrednio do potrzeb oraz oczekiwań pacjenta. Oczywiście powodzenie działania zależy od jego poziomu lęku, stresu oraz paniki, czasami wystarczy krótkie działanie, czasami pacjent wymaga dłuższej interwencji.

Korzyści użycia hipnozy w gabinecie stomatologicznym są ogromne.

Procedura przeciw bólowa bez chemii, oparta na współpracy z pacjentem.

Ograniczenie uczucia bólu- pozwala na użycie mniej środka znieczulającego i wydłużenie jego działania.

Obniżenie poziomu strachu umożliwiające podjęcie leczenia.

Całkowita eliminacja dentofobii, zanik lęku przed leczeniem i otoczeniem stomatologicznym.

Leczenie bez stresu i lęku.

Relaksacja podczas zabiegu- atmosfera wyciszenia, neutralizacja przykrych dla pacjenta. dźwięków, w tym uciążliwego borowania i stukotu narzędzi.

,,Odporność ‘’ na stres , zahartowanie oraz zniwelowanie napięcia i przykrych reakcji związanych w występowaniem czynnika stresogennego.

Pacjent, który przeszedł terapię w użyciem hipnozy ma tylko dobre doświadczenia i doznania.

Czuje się dobrze zarówno psychicznie jak i fizycznie, chętnie podejmuje kolejne stomatologiczne wyzwania i płynnie przechodzi kolejne etapy leczenia bez strach oraz nadmiernego stresu.

„Hipnoza” pochodzi z języka greckiego i oznacza sen.

Hipnoza to stan koncentracji umysłu, skupienia uwagi, znacznie większej niż jest to możliwe w zwykłym stanie czuwania.

Pacjenci z dentofobią – jest ich bardzo wielu. Hipnoza może mieć zastosowanie nie tylko jako walka z lękiem ale także pozwala na ograniczenie wydzielania przez pacjenta śliny oraz ograniczenie krwawienia w trakcie zabiegu, co ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów chorych na hemofilię. Wg specjalistów przy zastosowaniu hipnozy możliwa jest praktycznie bezkrwawa ekstrakcja.

Dzięki hipnozie udaje się u pacjenta zmniejszyć poziom strachu przed leczeniem i ograniczyć odczuwanie bólu. Hipnoza często stosowana jest jako dodatek do znieczulenia, który pozwala na znaczne zmniejszenie jego dawki oraz wydłużenie działania.

Tylko 20–30% pacjentów leczących się u stomatologa jest pozbawiona od lęku.

46–59% pacjentów przeżywa niepokój i strach. Około 27% wykazuje stany lękowe.

Zastosowanie hipnozy podczas wizyty stomatologicznej powoduje w pacjencie stan zrelaksowania i rozluźnienia oraz pozwala na wyeliminowanie napięcia i lęku związanego z leczeniem. Pacjent nie traci kontroli nad swoim zachowaniem i pozostaje świadomy. Następuje spowolnienie oddechu, uspokojenie akcji serca czy rozluźnienie mięśni. Nie ma wyrzutu adrenaliny (hormon stresu) i pacjent pozostaje spokojny i wyciszony.

Zdrowie

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W naszej klinice oferujemy pacjentom pełny zakres zabiegów chirurgicznych m.in.:

 • ekstrakcja zęba
 • usunięcie zęba zatrzymanego lub pozostawionych korzeni (dłutowanie)
 • usunięcie wierzchołka korzenia lub części korzeni
 • korekcja tkanek miękkich

 

Chirurgia stomatologiczna to leczenie operacyjne jamy ustnej i okolic przyległych.

Do najczęściej spotkanych zabiegów chirurgicznych w stomatologii można zaliczyć ekstrakcje (usuwanie) zębów.

 

 

Zalecenia dla pacjenta po zabiegu ekstrakcji zęba.

 1. Opieka nad raną:
 • przez 30min należy mocno zagryzać jałowy wacik
 • bezpośrednio po zabiegu należy zrobić okład z lodu, pozwoli to zmniejszyć obrzęk oraz złagodzić

dyskomfort

 • 24 godziny po zabiegu nie wolno palić, gdyż nasila to krwawienie i utrudnia gojenie rany

 

 1. Dieta:
 • 2 godziny po zabiegu nie wolno jeść i pić
 • przez 24 godziny unikać gorących, ostrych pokarmów o twardej konsystencji, przez pierwszą dobę po

zabiegu zaleca się spożywanie miękkich, zimnych pokarmów

 • ważne jest unikanie picia przez słomkę, wydmuchiwanie nosa

 

 1. Higiena jamy ustnej:
 • obowiązuje zakaz płukania jamy ustnej przez 48 godzin po zabiegu
 • po 48 godzinach od momentu usunięcia zęba można rozpocząć płukanie jamy ustnej płukanką po

zabiegach chirurgicznych z roztworem chlorheksydyny (Eludril, Corsodyl, Dentosept). Należy pamiętać,

aby robić to ostrożnie by nie wypłukać skrzepu

 

 1. Dolegliwości:
 • pewne dolegliwości są stanem normalnym po zabiegu chirurgicznym, można je zmniejszyć stosując

przepisane przez lekarza leki

 

 1. Obrzęk:
 • obrzęk tkanek miękkich jest stanem normalnym po zabiegu operacyjnym, osiąga największe natężenie po

48 godzinach i może utrzymywać się przez kilka dni

 • zakazane jest rozgrzewanie okolicy poddanej zabiegowi

 

 1. Krwawienie:
 • normalnym zjawiskiem jest sączenie się niewielkiej ilości krwi z rany pooperacyjnej w pierwszej dobie po

zabiegu

 • jeżeli pojawi się ponowne silne krwawienie należy umieścić wilgotny jałowy gazik nad

zębodołem i mocno zagryźć przez 30 minut – głowa powinna być uniesiona, a pozycja ciała półsiedząca

 • w przypadku braku ustępowania krwawienia skontaktuj się z lekarzem wykonującym zabieg

 

 1. Zasinienie:
 • w okolicy operowanej może pojawić się różnego stopnia zasinienie skóry co nie powinno być powodem

do niepokoju, w ciągu ok. 10 dni zasinienie ustępuje samoistnie

 

 1. Szczękościsk:
 • po zabiegu może pojawić się na skutek przykurczu mięśni żwaczy utrudnione otwieranie jamy ustnej,

ustępujące po ok. 7 dniach

 

 1. Odpoczynek:
 • zaleca się przez 48 godzin unikania wysiłku fizycznego

 

 1. Szwy:
 • jeżeli były zakładane szwy należy je usunąć po 7-10 dniach

 

 1. Skontaktuj się z lekarzem:
 • jeśli dolegliwości bólowe nie ustępują pomimo stosowanych leków
 • jeśli krwawienie nie ustępuje mimo zastosowania ponownego zagryzienia gazika
 • jeśli w trzeciej dobie dochodzi do nasilenia się obrzęku
 • jeśli występuje gorączka
 • jeśli masz jakieś pytania

 

Zdrowie

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Stomatologia estetyczna oferuje zabiegi związane z poprawą wyglądu zębów oraz twarzy:

 • licówki kompozytowe
 • licówki pełnoceramiczne
 • wybielanie zębów
 • rekonstrukcje i poprawę kształtu zniszczonych zębów
 • korygowanie kształtu i koloru zębów
 • wszczepienie implantów
 • Ortodontyczne korygowanie wad zgryzu
 • wybielanie zębów martwych

 

Zalecenia po wybielaniu zębów:

Po zabiegu wybielania zębów, w celu maksymalnego utrwalenia efektu wybielenia – zaleca się pacjentom przestrzeganie tzw. „białej diety”, która polega na spożywaniu jedynie niebarwiących pokarmów oraz napojów.

 

Zaraz po wykonaniu procedury wybielania zębów nie można jeść i pić przez godzinę.

Należy zrezygnować z pokarmów jak i płynów, które mają tendencję do barwienia – szkliwo zębów w tym okresie jest częściowo odwodnione i narażone na ponowne wchłonięcie barwników.

Ważne! Przy zastosowaniu profesjonalnego wybielania zębów w gabinecie dentystycznym, stomatolodzy zalecają pacjentom stosowanie „białej diety” przez okres min. tygodnia od zabiegu. W przypadku pacjentów, którzy wybrali wybielanie zębów metodą nakładkową w domu – powinni oni przestrzegać „białej diety” pomiędzy wszystkimi sesjami wybielania oraz 72 godziny po zakończeniu ostatniej sesji.

Polecane pasty wybielające w celu podtrzymania efektu: Yotuel, Vitis, Splat Whitening.

 

Biała dieta, czyli co?

„Biała dieta” opiera się na składnikach, które pozbawione są barwników. Barwniki występują masowo zarówno w pożywieniu jak i w piciu. Warto czytać na produktach, które nie mają barwy białej, co wchodzi w ich skład.

Ważne! Barwniki oznaczone są symbolami E od 100 do 199, zaś kolor biały to E177 (węglan wapnia) oraz E171 (dwutlenek tytanu).

Niestety również naturalne produkty nie są pozbawione barwników (m.in. jagody, porzeczki, wiśnie, pomidory, marchewka, curry).

 

Czego nie wolno jeść:

 • płyny ciepłe i zimne (m.in. kawa, herbata, soki, czerwone wino)
 • owoce (m.in. jagody, porzeczki, borówki, wiśnie)
 • warzywa (m.in. pomidor, papryka, marchewka, czerwona kapusta)
 • sery żółte a także twarogowe zawierające przyprawy
 • zupy (m.in. barszcz czerwony)
 • czekolada oraz produkty, które w swoim składzie mają kakao
 • przyprawy (m.in. curry, papryka, cynamon, kurkuma)
 • ciemne sosy (m.in. pieczeniowy, pomidorowy)
 • wędlina (jedynie można jeść drób)

 

Co można jeść:

 • nabiał (m.in. sery twarogowe, jogurt, mleko, ser kozi, mozzarella, maślanki naturalne)
 • napoje (woda oraz mleko)
 • owoce (banany)
 • warzywa białe i z małą ilością barwników (m.in. ziemniaki, biała kapusta, biała fasola, kalarepa)
 • warzywa bez skórki (bakłażan, cukinia, ogórek)
 • mięso drobiowe (indyk, kurczak)
 • ryby
 • owoce morza (krewetki)
 • ryż, kasza jaglana, kasza jęczmienna
 • produkty zbożowe (m.in. białe pieczywo, otręby owsiane, makaron)

Ważne! W trakcie „białej diety” nie wolno palić papierosów – może to spowodować przebarwienia na świeżo wybielonych zębach. Dodatkowym zagrożeniem są wolne rodniki z rozpadu nadtlenków wybielających, które wzmagają działanie rakotwórcze papierosów.

 

Profilaktyka nadwrażliwości: GC Tooth Mousse.

Zdrowie

Wszczepienia implantu

Implant zębowy jest odpowiednikiem korzenia zęba. Jest filarem dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza.

Implanty wykonane są z tytanu. Implant odtwarza część korzeniową zęba.

Korona protetyczna – ząb składa się z korzenia oraz z korony.

Korona jest częścią, którą widzimy w ustach.

Korona może być wykonane z porcelany na podbudowie metalowej lub podbudowie z tlenku cyrkonu.

 

Etapy leczenia implantologicznego:

 1. Indywidualny plan leczenia. Wykonywane są badania tj. cefalometria, pantomogram i tomografia komputerowa.
 2. Część chirurgiczna – wszczepienie implantu polega na umieszczeniu go w taki sposób, aby kość szczęki odbudowała się wokół niego.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Implant  jest wszczepiony do kości w miejsce brakującego zęba.

Proces gojenia trwa od 6 do 12 tygodni.

 1. Część protetyczna – odbudowa protetyczna taka jak korona, most lub proteza, która jest mocowana na implancie lub implantach.

Do implantu mocowany jest łącznik, który stabilizuje nową koronę, most lub protezę całkowitą.

Pobrane są wyciski niezbędne do odtworzenia  warunków zgryzowych.

Na ich podstawie laboratorium protetyczne wykonuje koronę lub most dobierając odpowiedni kolor.

Zdrowie

Pielęgnacja zębów – czyli jak zadbać o zdrowie zębów i piękny uśmiech.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE ZĘBÓW

 

Nie każdy wie co to jest Biofilm.

Biofilm to zlepek, struktura wielowarstwowa bakterii i drobnoustrojów, która następnie mineralizuje i staje się kamieniem nazębnym. Zaleganie kamienia i brak regularnej higienizacji może doprowadzić do zniszczenia kości i dziąseł, parodontozy i chorób przyzębia.

Wykorzystujemy EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master – leczenie interdyscyplinarne, całościowe, holistyczne. Szwajcarska jakość i innowacja. Technologia „No Pain” i „Aerosol less”. Metoda małoinwazyjna bez utraty tkanek zęba, delikatna i bezpieczna.

Standardowy scaling (usuwanie kamienia) i piaskowanie to metody niedokładne ponieważ nie usuwają przyczyny powstawania kamienia nazębnego. Dzięki EMS AIRFLOW® mamy możliwość usunięcia kamienia, biofilmu i osadów (widzimy to po wybarwieniu specjalnym preparatem) oraz polerowania podczas jednego zabiegu.

Usuwanie biofilmu i kamienia, całościowa higienizacja także u Pacjentów z zamkami ortodontycznymi i implantami.

W klinice stomatologicznej ACRODENT używamy EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master w codziennych zabiegach skutecznej higienizacji.

 

Na utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej składa się kilka czynności, których wykonywanie pozwala zachować zdrowy i śnieżnobiały uśmiech. Warto przestrzegać reguł dotyczących systematycznego szczotkowania zębów oraz języka, a także wyposażyć się w płyn do płukania jamy ustnej czy nić dentystyczną.

SKALING – profesjonalny zabieg usuwania kamienia nazębnego za pomocą skalera ultradźwiękowego. Jest to zabieg praktycznie bezbolesny. Ogólne zalecenia to wykonanie skalingu 1-2 razy do roku, a w trudniejszych przypadkach nawet od 3 do 6 razy.

Płytka nazębna to odkładający się na zębach miękki nalot, który można usunąć poprzez szczotkowanie.

Kamień nazębny powstaje na skutek nieusuniętej płytki nazębnej, która następnie ulega stwardnieniu. Nieusunięty kamień nazębny może prowadzić do rozwoju chorób dziąseł i przyzębia – paradontozy, a w konsekwencji do utraty zębów. Aby tego uniknąć, należy pamiętać o dokładnym myciu zębów oraz odpowiednio często (w zależności od wskazań) oczyszczać zęby w gabinecie stomatologicznym.

PIASKOWANIE – usuwanie osadu z zębów za pomocą piaskarki stomatologicznej. Jest to zabieg usuwania drobin kamienia nazębnego, osadów i przebarwień za pomocą specjalnego urządzenia (tzw. piaskarki) i odpowiednich środków chemicznych. Zaleca się również jako zabieg uzupełniający po skalingu.

Korzyści z piaskowania: likwidacja przebarwień, usunięcie osadów, likwidacja płytki bakteryjnej, usunięcie drobin kamienia nazębnego, dłuższe uczucie czystości i świeżości.

Po zakończonym zabiegu trzeba pamiętać o tzw. białej diecie, która wspomaga utrzymanie idealnego efektu. Przez 48 godzin po wykonaniu piaskowania nie można pić ciemnych napojów, np. kawy, herbaty, coca-coli czy mocno barwiących soków np.: porzeczkowy.

POLEROWANIE– wykonywane jest za pomocą specjalnych szczotek oraz specjalnej pasty polerskiej.

LAKIEROWANIE – zabieg wykonywany w celu wzmocnienia szkliwa i zwiększenie jego odporności na próchnicę. Jest jedną z metod zapobiegania rozwojowi próchnicy zarówno u dzieci jaki i dorosłych.

Lakierowanie wykonuje się w celu zabezpieczenia powierzchni zęba, a przy tym całej jego struktury, specjalnym lakierem zawierającym związki fluoru. Ma to zapobiegać powstawaniu próchnicy i zwiększyć odporność zębów na działanie kwasów. Dodatkowym atutem fluoru jest jego działanie hamujące rozwój bakterii w jamie ustnej.

Dzięki fluoryzacji można: zapobiec próchnicy, zapobiec ponownemu wystąpieniu próchnicy, zmniejszyć bądź zniwelować nadwrażliwość szyjek zębowych.

 

Zalecenia po zabiegu profesjonalnego czyszczenia zębów:

 1. Po profesjonalnym zabiegu czyszczenia zębów z lakierowaniem zalecamy 2 godziny nie jeść i nie pić.
 2. Przez 24 godz. po zabiegu należy unikać pokarmów i płynów, które mogą przebarwiać zęby np. ćwikła, czerwone wino, soki owocowe i przecierowe, marchewka, przecier pomidorowy, powidła, jagody, czarna porzeczka, truskawki, kawa, herbata.

Korzyści wynikające z regularnego wykonywania zabiegów higienizacji:

 1. zdrowe i moce zęby
 2. brak stanów zapalnych dziąseł
 3. brak krwawienia i nieświeżego oddechu w ustach
 4. zapobieganie paradontozie
 5. zapobieganie chorobom ogólnoustrojowym takim jak: zmiany miażdżycowe, choroby serca, zawały, zapalenia płuc

Zdrowie

Dlaczego i-PRF

Dlaczego i-PRF?

 1. Specjalista wykonujący zabieg – lekarz
 2. i-PRF – iniekcyjna forma fibryny bogatopłytkowej to osocze wzbogacone o niezwykle cenne komórki macierzyste, leukocyty i płytki krwi wydzielające naczyniowy czynnik wzrostu.
 3. i-PRF to autologiczny materiał pozyskiwany z krwi własnej pacjenta – nie ma potrzeby dodawania innych składników chemicznych w odróżnieniu do PRP (osocze bogatopłytkowe) gdzie stosowane są antykoagulanty oraz trombina wołowa, co może stanowić zagrożenie dla organizmu człowieka (krwawienia, zakrzepica, istotne reakcje immunologiczne). Z tego powodu fibryna i-PRF jest bezpieczniejsza dla pacjenta.
 4. i-PRF (w przeciwieństwie do PRP) jest bogate w fibrynę – aktywną formę fibrynogenu, która dzięki swojej strukturze tworzy elastyczną matrycę dla komórek.
 5. Wyraźną różnicą pomiędzy osoczem PRP a fibryną i-PRF jest ilość, jakość, sposób działania i potencjał komórek krwi i trombocytów (PLT) obecnych w fibrynie. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na efekty stosowanych terapii anti-aging.
 6. i-PRF – utworzona w sposób naturalny trójwymiarowa sieć fibrynowa poddana zostaje naturalnej „aktywacji” (bez trombiny czy jonów wapnia, jak ma to miejsce w przypadku PRP) poprzez kontakt tkanki docelowej z kolagenem w miejscu podania. Sprzyja to powolnemu uwalnianiu zawartych w płytkach krwi i płytkowych czynników wzrostu (ponad 7 dni) i dłuższej ekspozycji tkanek na ich stałe stężenie.
 7. i-PRF zawiera nie tylko płytki krwi i czynniki wzrostu, ale również innego rodzaju komórki wpływające pozytywnie na proces regeneracji, w tym także mezenchymalne komórki macierzyste. Dzięki temu efekty terapeutyczne w postaci regeneracji, „odmłodzenia” skóry mogą być po pierwsze lepsze, po drugie dłużej się utrzymują.

W naszych gabinetach wykonujemy zabiegi z wykorzystaniem:

 • i-PRF (fibryna bogatopłytkowa) – do każdego zabiegu dodajemy krem z i-PRF Pacjenta zrobiony na miejscu:
 • toksyna botulinowa
 • kwas hialuronowy

Wskazania do zabiegu i-PRF:

 1. Rewitalizacja skóry, która jest wysuszona, wiotka, z oznakami zmęczenia.
 2. Duże oznaki starzenia się skóry: zmarszczki, fałdy, bruzdy, zapadnięta skóra.
 3. Zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który wpływa na jędrność i nawilżenie skóry twarzy.
 4. Wytworzenie preparatu skoncentrowanych płytek krwi, bogatego w fibrynę i leukocyty, nadającego się do iniekcji otwiera nowe możliwości jeszcze skuteczniejszej rewitalizacji skóry oraz w zabiegach anty-aging.